Det er Søndre Hurum Jeger- og Fiskerforening (SHJFF) som har tillatelse fra fylkesmannen i Buskerud til å drifte Fuglemyr skytebane.

Den tillatelsen har de hatt siden september 2010, og i 2014 søkte de om å få øke årlig tillatte skudd.

Les også: Lekker fortsatt tungmetaller fire år etter at Forsvaret trakk seg ut

Flere skudd

I 2016 kom en revidert søknad hvor de i tillegg ba om å få bygge en kostholdsbane.

Men denne er tatt ut i nok en revidert søknad fra SHJFF.

- Etter en tid med interne avklaringer i SHJFF, ble Fylkesmannen i e-post av 8. mars 2018 informert om at foreningen ønsket å opprettholde søknaden hva gjaldt utvidet skytetid og årlige skudd, men at det ikke lenger var ønske om å anlegge en kortholdsbane, skriver fylkesmannen i Buskerud på sin hjemmeside.

Fylkesmannen har nå lagt ut søknaden om endret utslippstillatelse med høringsfrist til 15. november.

I søknaden fra 2016 ber SHJFF om å få øke antall årlige skudd fra 75 000 til 200 000 skudd.

Les også: Her planlegges det en stor skytehall

Nye åpningstider

Foreningen hadde opprinnelig søkt om å få utvide til 350 000 skudd årlig, men i en revidert søknad fra oktober i år er det ikke like stort behov for en utvidelse av årlige skudd.

SHJFF ber også om å få øke skytetidene, med åpning mandag til fredag klokken 09 til 21, lørdager klokken 09 til 17 og to valgfrie søndager i måneden klokken 13 til 21.