Skulle bare reparere brygga – fikk varsel om tvangsmulkt på tusen kroner dagen

En hytteeier i Holmsbu så seg nødt til å reparere og utbedre brygga etter en springflo – men ifølge Asker kommune var tiltaket ulovlig.