Av 40 skoler i nye Asker er det denne skolen det haster mest å gjøre noe med

- Sætre skole er en gammel skole som åpenbart har behov for å rives eller totalrehabiliteres, sier prosjektrådmann for nye Asker, Lars Bjerke.