Skogsborg er en nydelig eiendom som ligger flott plassert mellom Åros og Sætre, i tidligere Røyken kommune. Eiendommen er i dag eid av Asker kommune, etter at Stiftelsen Skogsborg ble oppløst, men hva den skal brukes til, er høstens store oppgave. For å løse denne, har kommunestyret vedtatt et såkalt oppgaveutvalg, sammensatt av en gjeng med engasjerte folk, både fra kommunestyret og samfunnet ellers. Jeg er stolt av å ha blitt valgt som nestleder her, og ser fram til å jobbe sammen med resten av utvalget til det beste for Skogsborg. Vi skal komme fram til et grunnlag for en videre mulighetsstudie for området.

De fleste i Røyken kjenner til Skogsborg. Feriested for Slemmestad Arbeiderforening, populært friluftsområde, campingplass, hytteutleie, båtplasser for øyene utenfor, båthus brukt av Oslofjorden Friluftsråd, totalt over 57 dekar. Litt mer ukjent var det at Røyken kommune i sin tid vedtok en reguleringsplan for øya som ligger rett utenfor, Torvøya. Takket være MDGs Helge Haugen er øyas videre framtid også en del av vår oppgave. Desto mer spennende.

Vi har et mandat for arbeidet vårt. Sentralt her er det at området fremdeles skal være tilgjengelig for allmennheten. Et viktig prinsipp også for oss i Arbeiderpartiet. Fra mandatet: «Oppgaveutvalget skal legge til rette for gode og bærekraftige konsept for utvikling og drift av Skogsborg i tråd med den oppløste stiftelsens formål, og slik sikre at eiendommen vil være tilgjengelig for allmennheten som offentlig friluftsområde». Det er ingen tvil om at vi snakker om et område som har fantastiske kvaliteter for friluftsliv. Samtidig minner mandatet oss om at «bebyggelsen skal kunne leies ut til ulike formål som f.eks. ferietilbud og kulturelle arrangementer. Rammene, føringene og premissene som legges må i tillegg ivareta regulert hensynssone for kulturmiljø og bygg på eiendommen som er registrert som kulturminner. Ett bygg er SEFRAK-registrert på gult nivå». Det er altså ingen liten oppgave utvalget skal jobbe seg gjennom de neste månedene.

I arbeidet vårt vil vi også ha dialog med brukere av eiendommen, blant annet de som i dag leier hytter på Skogsborg. Heldigvis har vi også med oss i utvalget stiftelsens tidligere styreleder Rolf Karlsen som kjenner historien og tidligere utfordringer godt. Vi ønsker også å se på andre liknende eiendommer og bruken av disse. Og så er det Torvøya da, reguleringen sier ord som skjøtsel, teltplass, ankringsmuligheter, kulturlandskap, friområde, toaletter, kabelferje. Alt sammen viktig for å sikre god allmenn tilgjengelighet, samtidig som interessene til hytteeiere på Torvøya og Killingholmen ivaretas.

Vi har travle og spennende måneder foran oss, jeg gleder meg.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener om ulike temaer her: Debatt