I RHA torsdag den 11. fremsettes det påstander som er helt uten fakta orientering og rot i virkeligheten i debatten rundt Chemring av Johan Andersen.

Fullstendig lavmål

Det bør være mulig å diskutere en så viktig sak som videre utvikling av Sætre basert på saklig argumentasjon, og ikke synke ned til et slikt nivå som Johan Andersen gjør her i sitt innlegg. Det han gjør er fullstendig lavmål, og mangel på anstendighet i en politisk debatt.

Hvem skal flytte? Chemring eller skolen? 

Og hvis dette er de beste argumentene tilhengerne for status quo har å komme med, bør det meste ligge til rette for fortsatt utvikling. For Johan Andersen skyter sine kraftsalver langt utenfor skiva.

Han hevder blant annet at jeg løper utenlandske selskapene ærend. Jeg har ikke behov for å løpe andres ærend enn, den beste mening for innbyggernes og kommunens mulighet for videre utvikling.

Trond Røed på ville veier 

Det er snakk om å gi Chemring en forutsigbarhet

Chemring er heller ikke noe norsk selskap og legger heller ikke noe vesentlig igjen i lokalsamfunnet, utover å bidra til 130 arbeidsplasser. Men så er det da heller ikke snakk om å nedlegge disse, men å gi Chemring en forutsigbarhet for å kunne drive i nye 150 år.

Men da må anlegget relokaliseres i tråd med DBS sine anbefalinger til LNF område utenfor Sætre sentrum. Hvor de også kan gis mulighet for ytterligere ekspansjon på produksjonslinjen og hvor teknologifirmaer i tilknytning til den kompetansen og ekspertisen som finnes på område kan utvikles i samkvem.

Det kan de ikke i dag, og det kan de heller ikke oppnå med dagens plassering.

Området er i dag lukket for almennheten

Videre hevdes det i innlegget at området vil nedbygges og lukkes for allmenheten. Den godeste Johan Andersen burde i alle fall ha fått med seg at området er lukket i dag for allmenheten. Og folk flest kan ikke benytte de flotte sjønære svabergene og åsene hvor solen står lengst på sene sommerkvelder.

Heller ikke havneanlegget som hadde egnet seg, vil kunne disponeres til hurtigbåtanløp som stort sett er isfritt gjennom vinteren, men hvor isen kan ligge ganske tykk innover i pollen.

Det ligger også et museum på Engene som står til forfall, og helt uten mulighet for publikum, nettopp fordi Chemring sin sikkerhetsforanstaltninger ikke gjør dette mulig. En relokalisering av Chemring til nye områder ville åpne dette flotte område, og ikke holde det stengt som det er i dag.

En relokalisering vil bli en fordel for båtfolket

Dette gjelder også for båtfolket som Johan Andersen er bekymret for. Vi ville jo nettopp med en slik relokalisering som jeg har foreslått få mulighet for nære og hensiktsmessige opplagsplasser, samt mulighet for flere båtplasser på solsiden av pollen. Da ville det også kunne etableres maritimt rettede virksomheter for båtfolket.

Det er kastet frem tidligere i debatten, noen tall på hva det koster å flytte Chemring. Vi vet allerede at alternativet er å flytte skolen, og at det fort vil koste 250 millioner kroner +/-, men sannsynligvis mer. La oss da også få frem alternativene med flytting av Chemring, og få disse kostnadsberegnet av en tredjepart slik at vi får et bedre utgangspunkt for vurdering.

Jeg diskuterer gjerne mulighetene og fremtidssenario, men jeg ber meg frabedt usaklige kommentarer og personangrep. Det fremmer ikke et bredt engasjement og et rikt lokaldemokrati.

For hvem vil vel ønske å delta i offentlig ordskifte i den politiske debatten om slike som Johan Andersen, skal få ture frem med æreskjelling av de som andre meninger enn han selv.

Påstanden om korrupsjon er totalt hinsidig

Og la det være helt klart at hans insinuerende påstand om korrupsjon er totalt hinsidig, og som han snarest bør beklage offentlig. Jeg er valgt av folket, for folket, og jeg gjør en jobb for folket, og til en timepris som LO hadde slått i bordet for om det hadde vært snakk om tariff.

Gjennom de årene jeg har representert i kommunestyret fra 2003 og frem til i dags dato, har jeg kun mottatt en og annen flaske vin og en blomst i ny og ne fra innbyggere som føler at de gjennom mitt arbeide og engasjement har nådd frem med sin sak.

Det setter jeg pris på, og som gir meg den næringen jeg trenger for fortsatt å jobbe for folket og kommunens beste.