Asker Idrettsråd inviterte til «Idrettspolitisk debatt» i Asker Kulturhus torsdag 29. august.

Et av temaene som ble diskutert var: Hva skjer med idretten i nye Asker etter kommunesammenslåingen?

Det var bre enighet blant politikerne at godene som idretten i Asker har, ikke skal bli dårligere etter kommunesammenslåingen.

Hans a. Hveem fra Høyre ville ikke gi lovnader til idretten i Nye Asker at samordning og harmonisering ville gjelde fra dag 1.

Pensjonistpartiet mener at i nye Asker må alle klubber få samme tilskuddsordninger og tilbud fra dag 1.

Pensjonistpartiet vil ha treningstid/aktivitetstilbud til pensjonister i kommunale idrettshaller. Samarbeidet mellom skolen og idretten må styrkes.

Eldre bør være med 

Nærmiljø og knutepunktfortetting

Uriktig fra Høyre om Arbeiderpartiets politikk