Velleder om rehabiliteringen i Ekrebukta. - Det har blitt en økonomisk og miljømessig skandale

Hurum Havner risikerer en tvangsmulkt på 100 000 kroner fra Fylkesmannen, etter et betongutslipp i forbindelse med rehabilitering av Fiskebrygga i Filtvet. Fungerende leder av Filtvet Vel, Alf Litangen, mener prosjektet har blitt en skandale.