I mai var det nok en gang en økning i antall konkurser blant norske selskaper. I asker var det sju konkurser i mai (se oversikten nederst i artikkelen).

Svingningene i konkursutviklingen her i landet fortsetter. Etter en nedgang i antall konkurser i april, peker pilene nok en gang oppover i mai. 244 selskaper gikk konkurs i årets femte måned – en økning på 16 prosent sammenliknet med 210 konkurser i samme måned i fjor.

Mellomstadium

– Det er ikke så mye mer å si om konkurstallene for mai enn at de følger den trenden vi har sett så langt i år. Selv om vi nå igjen ser en liten økning i antall konkurser er jeg fremdeles av den oppfatning at vi befinner oss i et slags mellomstadium, som trolig påvirkes av en den usikkerheten mange føler på rundt økonomien og framtiden, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Hittil i år har 1 082 norske selskaper gått konkurs. Til tross for den vekslende utviklingen fra måned til måned, er det totale konkursbildet for 2022 med andre ord svært likt det vi så på samme tid i fjor, med 1 142 konkurser i perioden januar til mai 2021.

Konkursøkning i 9 av 11 fylker

9 av landets 11 fylker hadde en økning i antall konkurser i mai. Størst økning finner vi i fylkene Trøndelag (40 %) og Agder (33 %), med henholdsvis 21 og 16 konkurser.

De øvrige fylkene med konkursøkning er:

Møre og Romsdal (30 prosent), Viken (24 prosent), Vestland (23 prosent), Nordland (18 prosent), Oslo (14 prosent), Vestfold og Telemark (13 prosent) og Rogaland (7 prosent).

Konkurser i Asker i mai

Kyfy AS, Hagaveien 32, 1387 Asker. Drev med frisering og annen skjønnhetspleie. Daglig leder: Florentina-Alina Gligor.

Norwegianfashionoutlet.no AS, Spikkestadveien 167, 3430 Spikkestad. Drev med postordre-/internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvare. Daglig leder: Kjell Gunnar Mathisen Hausmann.

Pan Sjur AS, Leikvollveien 33, 1387 Asker. Drev med detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler. Daglig leder: Sjur Olav Osmundsvaag.

Renover-Bygg AS, Blakstadlia 58B, 1386 Asker. Drev med oppføring av bygninger og renovering. Daglig leder: Indre Paliokiene.

MK Norbygg Kacprzak, Otto Blehrs vei 26A, 1397 Nesøya. Enkeltpersonforetak. Snekkerarbeid. Innehaver: Mariusz Jaroslaw Kacprzak.

Storm transport AS, Mølleveien 18, 3440 Røyken. Drev med godstransport på vei, og annen virksomhet som naturlig tilhører dette. Daglig leder: Lukas Karol Storm.

Isakov AS, Øgårdsveien 35A, 1390 Vollen. Drev med oppføring av bygninger og transport, oppussing, underentreprenør. Daglig leder: Shukrulla N Isakov.