Gå til sidens hovedinnhold

Sjøveien er attraktiv, behagelig og kan avlaste veinettet vårt betydelig de neste tiårene

Artikkelen er over 1 år gammel

MENINGER Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Veinettet i Asker er allerede overbelastet. Utbyggingen av E18 møter uheldigvis for oss kollektivtilhengere motstand, og det blir vanskeligere og vanskelige å reise kollektivt fra A til B i vår langstrakte kommune.

Formannskapet i Asker vedtok i møte 12. JUNI å sette av nesten 18 millioner kroner til ulike tiltak for å øke antall båtpassasjerer, slik at flere kan få gleden av å bruke båt som kollektivtilbud. Det skal også søkes å inngå en avtale med Viken om samarbeid om ny utslippsfri båt med økt frekvens og med en forlengelse av ruten til Sætre. Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for kollektivtilbudet, så vi er avhengig av et godt samarbeid med Viken.

Som tidligere ordfører i Hurum og nå varaordfører i Asker har jeg ofte tatt til orde for at tettstedene våre trenger bedre kollektivtilbud for å vokse videre.

Mange av våre tettsteder ligger langs kysten og en videreutvikling av disse stedene er avhengig av gode kollektivløsninger. Båten går i dag til Vollen og Slemmestad, og økt frekvens på disse strekningene vil bety mye for både nåværende innbyggere og næringsliv, gi flere arbeidsplasser og ytterligere vekst.

I Slemmestad har kommunen allerede godkjent en omfattende utbyggingsavtale og det legges opp til litt over tusen nye boliger på sikt. I Sætre, Storsand og Åros har det vært etablering av nye boliger, nye bedrifter har kommet til og vi ser at lokalsamfunnene slår ring om hverandre og ser frem til videre vekst.

Da vil jeg kontre med at grunnen til at kollektivselskapene har få passasjerer er at tilbudene er for få og for dårlige.

Et godt kollektivtilbud og gode knutepunkter er avgjørende. Sjøveien er attraktiv, behagelig og kan avlaste veinettet vårt betydelig de neste tiårene. Men Ruter har vegret seg for å utvide båttilbudet både når det gjelder frekvens og nye stoppesteder. De mener passasjergrunnlaget er for lite. Da vil jeg kontre med at grunnen til at kollektivselskapene har få passasjerer er at tilbudene er for få og for dårlige. Om vi tar en titt på veitrafikken fra disse stedene, så ser man at det ikke er noen mangel på pendlere. Det er bare alt for mange som velger bil fordi kollektivtilbudet i dag ikke er konkurransedyktig. Takstsonene bør også være lik for hele kommunen. Det bør ikke koste mer penger for en billett fra Slemmestad enn fra Vollen. Og ikke minst, ved å legge til rette for et bedre båttilbud så vil flere arbeidsplasser og nye boliger føre til flere båtpendlere både medstrøms og motstrøms.

Høyre vil gjøre båttilbudet mer attraktivt gjennom en rask etablering av både hyppigere anløp og i første omgang et ekstra anløp på Sætre. På lengre sikt ønsker vi også å se på flere andre anløpshavner.

Viken fylkeskommune skriver at de vil utvikle Norges beste kollektivtilbud. Vi er klare, vi har bevilget hele 77 millioner kroner til prosjekt hurtigbåt og båtpendlerne elsker sitt båttilbud. Nå er det på tide at Viken tar roret og setter kurs mot Asker.

Askers innbyggere har behov for både bedre og mer helhetlige samferdselsløsninger og robuste kollektivtilbud i hele kommunen. En større satsing på båt vil gi oss et mer vekstkraftig og bærekraftig lokalsamfunn, til det beste for både kommune, innbyggere, næringsliv og miljø.

Flere leserinnlegg her

Kommentarer til denne saken