Tunge aktører som Jernbaneverket og Statens vegvesen har vesentlig innsigelse. En lang rekke andre store og små aktører har også innsigelse. Problemet ligger i topografien med bakker og skråninger og trange forhold forbi Røyken stasjon som gjør bygging og utvikling i dette området nærmest umulig.

Forslaget med å stenge Spikkestadveien gjennom sentrum for privatbiler vil medføre en trafikkøkning på Bråsetveien forbi sykehjem og legevakt med ca. 3000–5000 biler i døgnet iberegnet godkjent bygging av Heggum-Jaksland som har sin innkjøring ved sykehjemmets sørlige ende med bro over E 134, som vil medføre en trafikkøkning på Bråsetveien.

Nye Røyken sentrum må etableres i skråningen rett ovenfor Røyken senter opp mot Røykenbadet og rekkefølgebestemmelsene må endres, ellers blir ikke utbyggingen av nye Røyken sentrum en realitet før om 10–15 år.

Les også: Jakslandåsen-Heggum: Hvorfor skyve problemer foran seg når man kan begynne å løse dem nå?

Siden området her ligger i en slak bakke opp mot Røykenbadet, kan det etableres store parkeringsarealer i bunnen av bygningene, og man har tilgang til kollektivknutepunktet ved stasjonen få meter unna. Således må rekkefølgebestemmelsene bli at dette området bygges ut først.

Les også: Ikke en «gladsak»: Asker kommune skyter seg selv i foten og det er Røyken som får lide

Det er uakseptabelt at forholdene i Røyken sentrum skal vente så lenge på en utvikling med dagens forslag, med en nedbrent bygning som har ligget slik i mer enn 10 år, midt i sentrum.

Jeg forventer en snarlig endring av planen, slik at utviklingen av Røyken sentrum kommer i gang innen får år og ikke om 10–15 år, som kommunen signaliserer i sine møter med befolkningen.

Les flere debattinnlegg her: Debatt eller bli med i debatten her: Ditt innlegg