Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet vil skrote planverket til Oslo og Akershus i nye Viken

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Akershus er det bestemt at nesten all vekst må komme i de største byene nær Oslo. Landkommunene lenger unna får ikke lov til å utvikle kommunene slik de ønsker for å tiltrekke seg nye folk.

All vekst må komme i de største byene nær Oslo

Dette planverket rammer Røyken og Hurum etter sammenslåingen. For nye Asker kommune vil det bety at de nye distriktene i kommunene blir overstyrt av fylket når de vil utvikle hele kommunen. Senterpartiet vil sørge for å skrote dette planverket i Vikenfylket.

Et godt eksempel er arealene på Holmsbu næringspark. Der har kommunen lagt til rette for næringsutvikling, selv om det ikke ligger ved et kollektivknutepunkt. Det ville kommunen antakeligvis ikke fått lov til i Akershus.

Siden 2015 har all utvikling av boliger og arbeidsplasser vært underlagt «regionalplanen for areal og transport i Oslo og Akershus». Det innebærer blant annet den omdiskuterte 80-20-regelen, som betyr at kommunene bare får lov til å bygge ut ett eller maks to steder.

Intensjonen var kanskje god. Ved å konsentrere befolkningen rundt Oslo mye mer skulle transporten bli mer miljøvennlig.

Fylkesmannen sier at «man ønsker å konsentrere befolkningsveksten rundt enkelte kollektivknutepunkter slik at disse kan få gode kollektivtilbud og redusere transportbehovet og klimagassutslippene».

Absurde konsekvenser for landlige kommuner

Men konsekvensene har blitt absurde. Slik går det ofte når man sitter i byene og lager løsninger hvor one-size-fits-all. For eksempel får ikke Nesodden kommune bygge ut området på Fagerstrand fordi fylkesmannen sier det blir for mye bilbruk. Ifølge regional plan må 80 prosent av all vekst komme på Tangen.

Et annet eksempel er Aurskog Høland. Der må 80 prosent av veksten komme i Bjørkelangen. Denne kommunen blir på 1165 kvadratkilometer når de slår seg sammen med Rømskog, og det er større enn resten av nedre Romerike til sammen.

Men hvis folk vil bosette seg landlig må altså kommunen si nei – de må stable folk rundt bussholdeplassen.

I Enebakk får man ikke lov til å utvikle Kirkebygda som tettsted, enda det er administrasjonssenteret i kommunen, der både biblioteket, helsesenteret og kommunehuset ligger.

Og hva skjer med de nye sammenslåtte kommunene? Røyken og Hurum kommer fra Buskerud der de ikke har hatt slike prinsipper. Skal de nå bli nektet å utvikle bolig og næring fordi veksten skal komme i det nye kommunesenteret?

Dette er sentralstyring på sitt aller verste. Én ting er å fortette rundt det såkalte «bybåndet», altså langs jernbaneaksene.

Man kan sikkert utnytte arealene sentralt i noen av de «regionale byene» bedre også. Men i kommuner med slike «regionale byer» er det bestemt at hele 90 prosent av veksten må skje innenfor prioriterte vekstområder.

Hva skjer da med de mange levende og gode lokalsamfunnene spredt rundt i kommuner som Ski, Ås, eller Lillestrøm? Der kan de i praksis ikke drive næringsutvikling eller tiltrekke seg nye innbyggere – hvis de skal følge de sentrale påleggene.

 Vi kan ikke tvinge alle til byene for å redde klimaet

Mange av oss ønsker å leve landlig. For veldig mange kommuner er nettopp natur og god plass de viktigste kvalitetene å by på. For Senterpartiet er det galimatias at kommunene ikke selv skal få lov til gjøre seg attraktive for tilflyttere.

Senterpartiet vil skrote hele 80/20-regelen og legge til rette for at folk kan bo landlig. Vi kan ikke tvinge alle til byene for å redde klimaet. Vi har andre løsninger for å forflytte folk mer miljøvennlig i dag, uten å klumpe alle sammen rundt jernbanelinjene.

I Viken skal alt planverk gjennomgås på nytt. På en eller annen måte må de regionale planene i de tre fylkene samordnes.

Vedtak skal fattes innen 2020. I kommunaldepartementet er de selvsagt allerede i gang med å planlegge hvordan fortettingspolitikken kan videreføres. Departementet gjennomførte en utredning i fjor der de hevder at «den regionale areal- og transportplanen for Oslo og Akershus peker ut de regionale byene som prioriterte vekstområder, og dette er akseptert i regionen».

Man kan ikke ha lyttet til kommunene i Akershus hvis regjeringen tror at 80/20-regelen er populær!

Akershus har vedtak om nullutslipp fra biltrafikk i dag. Det har ikke Østfold og Buskerud. Hva vil skje i Viken? Senterpartiet frykter at man vil forsøke å innføre strengere prinsipper om fortetting av boliger og biltrafikk i hele Viken. For utkantene ville det være en katastrofe.

Senterpartiet ønsker en offensiv politikk både for klima og redusert trafikkbelastning inn mot Oslo. Men vi må ha en politikk som spiller på lag med folks hverdagsliv, og som er jordnær og praktisk. Å urbanisere Østlandet mest mulig skaper verken bedre liv eller bedre miljø.

Senterpartiet går til valg på å skrote 80-20-regelen i planverket og sikre en differensiert politikk som utvikler både grønne byer og levende bygder!

Er nye Slemmestad på lag med framtida?

Miljøvennlige Viken

Strandsonen er for alle - eller er den det?  

Kommentarer til denne saken