Saken har vært preget av stor debatt, og torsdag kveld fikk politikerne i Asker saken om privatisering av veier i gamle Røyken og Hurum på bordet for første gang. Nærmere bestemt i utvalget for samfunnstjenester.

Venstres Elisabeth Holter-Schøyen er utvalgsleder, og hun kunne avsløre allerede før møtet at politikerne kom til å foreslå å sende saken rett tilbake til administrasjonen. Det var flertallet Venstre, Senterpartiet og Høyre som kom med forslaget om å sende det tilbake.

Les også: Kommunen vil fortsatt privatisere 45 veier, men sju kan unnslippe kuttlisten

– Saken skal behandles i dag, men innstillingen fra flertallspartiene er å sende saken tilbake til administrasjonen grunnet manglende saksgrunnlag. Jeg mener at saken ikke er godt nok belyst, sier Holter-Schøyen uttalte RHA.

Forslagene fra politikerne ble til slutt vedtatt, og dermed må administrasjonen gjøre jobben på nytt.

– Stort engasjement

Holter-Schøyen forteller at det er flere ting hun og flertallspartiene mener bør bli bedre belyst. De 268 høringsinnspillene er ikke lagt ved saken, og Venstre-politikeren mener også at de forskjellige vedleggene som ligger ved saken må bli mer utfyllende.

– Dette er en sak som har et stort engasjement. Det er naturlig. Det berører mange. Det er vel sendt ut til 750. Poenget med å sende på høring før vi tar stilling er å lytte til innbyggerne før vi tar en avgjørelse, sier Holter-Schøyen og legger til;

– Vi ber også om at for hver vei der det foreslås en endring tydeliggjøres det ved at det presiseres om det er en nedskalering eller avslutning av kommunal drift av privat vei.

Ønsker begrunnelse for hver vei

I tillegg ønsker flertallspartiene en vurdering og begrunnelse for endringene foreslått for hver enkelt vei.

– Til slutt ber vi om at fakta om veiene som ligger i et av de andre vedleggene til saken kvalitetssikres. Vi er ikke klare for å ta stilling i saken med det vi har fått.

Holter-Schøyen ønsker ikke komme med noen direkte kritikk av administrasjonen.

– Det er veldig mange veier, og det er en omfattende jobb. Det er forståelig at det er omfattende, men vi må ha et bedre kunnskapsgrunnlag å behandle saken ut ifra.

Vil gjøre jobben

Med tanke på de 268 høringsinnspillene synes Venstre-politikeren at det er flott at folk engasjerer selv. Selv har hun også fått e-poster fra privatpersoner.

– Det som er viktig i denne saken er at man får mulighet til å bli hørt når det er noe som berører deg, og kanskje korrigere hvis noe oppfattes feil. Jeg sier ikke at vi skal lese alle høringsinnspillene, men vi ønsker muligheten til å se på ting.

Kommunens saksbehandler Per Steine sier dette til forslaget fra flertallspartiene.

– Hvis politikerne bestemmer at saken skal sendes tilbake til administrasjonen og ber om mer informasjon, så setter vi oss ned og gjør den jobben.