Stillingen som politimester i Oslo politidistrikt ble ledig i oktober, da Beate Gangås fikk jobb som sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), skriver Erik Inderhaug i Politiforum.

Gangås hadde da vært politimester i Oslo siden 2019, og den gang som da hun ble ny PST-sjef, etterfulgte hun Hans Sverre Sjøvold.

Fire navn på søkerlista

Da søknadsfristen til stillingen som politimester i Oslo utløp 4. desember var det seks søkere. I ettertid har en mannlig og en kvinnelig søker trukket seg.

På den offentlige søkerlista står det derfor fire navn:

Ahmed Alisawi (33) Steinar Langholm (59) Ida Melbo Øystese (54) og Arne Hammersmark (58).

Av de fire søkerne er det Øystese, som i dag er politimester i Øst politidistrikt, som på papiret kan se ut som den mest aktuelle søkeren, i følge Politiforum.

I følge samme publikasjon har også Hammersmark som i dag er visepolitimester i Innlandet politidistrikt, og sorenskriver Langholm - tidligere politimester i det nedlagte Haugaland og Sunnhordland politidistrikt - relevant erfaring.

Alisawi er et mer ubeskrevet blad, og er ifølge søkerlista «Direktør for yrkes- og utdanninslærere ved Høgskolen», opplyser Politiforum.

Politimester nummer 31

I utlysningsteksten ber Politidirektoratet om en leder som må kunne kommunisere eksternt og internt på en «tydelig og tillitsvekkende måte».

Den nye politimesteren må ha høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, og erfaring fra kriseledelse.

Juridisk embetseksamen, master i rettsvitenskap eller kunnskap og erfaring fra politi- og påtalemyndigheten er imidlertid ikke påkrevd - kun ønsket.

Oslo fikk i følge Politiforum sin første politimester i 1744, og personen som etterfølger Beate Gangås blir politimester nummer 31 i rekken. Dette er lista i litt nyere tid.

19621973Johan Gjerde
19741984Rolf Solem
19851994Willy Haugli
19952000Ingelin Killengreen
20002012Anstein Gjengedal
20122019Hans Sverre Sjøvold
20192022Beate Gangås

Kilde: Politiforum og «Politinotater 1744-2014. Oslo politidistrikt 270 år.» (Jørn-Kr. Jørgensen, 2014) via Wikipedia.