Seks foretak tvangsoppløst og ett åpnet konkurs på fem dager i Asker

Det har vært høy aktivitet rundt foretak som har åpnet konkurs eller blitt tvangsoppløst den siste uken i Asker.