Se hvilke bedrifter i Røyken og Hurum som fikk støtte av Innovasjon Norge i fjor

Sju bedrifter i Røyken fikk tilskudd fra Innovasjon Norge i 2019. I Hurum mottok seks bedrifter tilskudd, mens to fikk lån fra Innovasjon Norge.