Se hvilke bedrifter i Røyken og Hurum som fikk støtte av Innovasjon Norge i fjor

Gunnar Moum og RTG Truck Supply har utviklet en smart løsning for å fjerne snøen fra taket på lastebilen. Til det har de fått 100 000 i etablerertilskudd.

Gunnar Moum og RTG Truck Supply har utviklet en smart løsning for å fjerne snøen fra taket på lastebilen. Til det har de fått 100 000 i etablerertilskudd. Foto:

Sju bedrifter i Røyken fikk tilskudd fra Innovasjon Norge i 2019. I Hurum mottok seks bedrifter tilskudd, mens to fikk lån fra Innovasjon Norge.

DEL


Røyken

Common Sense Consulting Lupi fikk 100 000 kroner i landsdekkende etablerertilskudd. Gravimill Love Lupi har fått 100 000 kroner i landsdekkende etablerertilskudd.

Marine Pro AS mottok tre millioner i støtte til miljøteknologi, og 31 500 kroner i utviklingstilskudd.

Olav Skinnes Kure har fått 850 000 i fylkesvise BU-midler til produksjon av utstyrsvarer. RTG Truck Supply AS har fått 100 000 i landsdekkende etablerertilskudd til produksjon av løfte- og håndteringsutstyr.

Les også: Gunnar har utviklet en smart løsning for å fjerne snøen fra taket på lastebilen

Røyken Næringsråd fikk 135 000 til reiseliv, profilering og kompetanse, mens Hans Petter Transeth mottok 85 000 i fylkesvise BU-midler.

Hurum

Jørgen Sæthre har fått 560 000 fra Bioenergiprogrammet til bygge- og anleggsvirksomhet. Jacob Volent fikk 300 000 i fylkesvise BU-midler til sauehold. Han mottok også 395 000 kroner til bioenergiprogrammet.

Norsk Vin ved Danilo Costamagna mottok 220 000 i fylkesvise BU-midler til dyrking av druer. Dammen Handleri ved Siw Bjelland har fått 135 000 i fylkesvise BU-midler til dyrking av ettårige vekster.

Ivar Johan Haug mottok 500 000 i fylkesvise BU-midler.

Vikingtelt AS har fått 1 250 000 kroner i landsdekkende risikolån til produksjon av plastprodukter, mens TRIEYE AS har fått 1 000 000 kroner i landsdekkende risikolån til produksjon av sportsartikler.

Totalt delte Innovasjon Norge ut 131 tilskudd i daværende Buskerud fylke.

Les også: Sjekk alle personlige bilskilt i Asker: – Det er jo galskap, men det er jo litt artig og

Artikkeltags