Undrenes tid er ikke forbi. Svelviksand sandtak kan bli hundre prosent fri for lastebilkjøring, støv og støy, om konsernsjef Stig Skarbø og hans sammensvorne i Stange Gruppen ikke får gjennomslag for sine trolig ødeleggende ønsker om å lage pukkverk og å transportere de enorme stein- og overskuddsmassene fra hele Østlandet til Verket.

Lederen for et solkraftverk, eller solcellepark som det også kalles, har nemlig sett på egnetheten og skriver at det vil være mulig å bygge et slikt kraftverk på området til sandverket, gitt at det er kapasitet i strømnettet.

Årlig energiproduksjon avhenger av hvor mange mål det bygges på. Enkelt sagt kan et verk på ti mål produsere kraft tilsvarende årsforbruket til i overkant av 50 eneboliger. Er det 50 mål som kan bebygges med solpaneler, gir det strøm til 250 eneboliger, og 100 mål gir strøm til hele 500 eneboliger.

Kommunen må sikkert komme inn i prosessen og kanskje endre rammevilkårene, om det blir slik vi kan håpe, blant annet fordi eieren Stange Gruppen trolig vil ha mest mulig penger for tomten ved utleie eller salg.

Solkraftverket Solgrid AS, som selskapet heter, har søkt alt om konsesjon for å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk i et område bestående av et tidligere sandtak og spredt furuskog i Innlandet fylke. Dersom alt går som planlagt, vil kraftverket bli ferdigstilt i løpet av neste år.

De satser i hovedsak på Viken-området og ser etter uproduktive næringsområder, som er delvis i bruk eller som ligger brakk, ifølge administrende direktør Kristin Melsnes.

Solkraft bidrar til lokale arbeidsplasser, og solcellekraftverkene innebærer minimale inngrep i naturen. Et nedlagt grustak kan få nytt liv og gi grønn energi til befolkningen. Det vil bygges med såkalt bifacial-teknologi, som fanger opp solinnstrålingen fra begge sider av panelene.

Gunstig norsk klima Solgrid, som har Østfold Energi og Akershus Energi på eiersiden, har i år bygget sitt første solkraftverk litt sør for Gøteborg i Sverige. Der surrer det og går. Eller rettere sagt: Det surrer ikke, for det er stillegående deler. Ikke gir de fra seg støy eller støv, og ikke er de synlige før man kommer tett innpå, for de er bare noen få meter høye og kan derfor ikke sammenlignes med svære, høye vindmøller. Ambisjonene er å realisere flere prosjekter her med hovedfokus på Viken-området.

Forholdene ligger godt til rette i Norge. Det er solinnstråling som er avgjørende, og det kalde klimaet vårt er faktisk gunstig for solcellenes virkningsgrad og levetid. Selv om vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet, har vi tro på at solkraft vil spille en stadig viktigere rolle, sier Melsnes.

PS: Konsernsjef Stig Skarbø kommenterte mandag 15. november min artikkel i denne avisen. Han anklager meg for tilsynelatende å ha som utgangspunkt å feilinformere og skape forvirring og støy om ønsketenkningen til Svelviksand sandverk.

Det er særdeles frekt av Skarbø å skrive noe slikt. Jeg feilinformerer ikke, men holder meg til fakta blant annet fra Folkehelseinstituttet når det gjelder støy og støv, og hva et stort flertall mener her på Verket og på Klokkarstua når det gjelder sandtaket: Nemlig at vi ser frem til, og blir lykkelige, den dagen sandtaket er tomt for sand og ikke blir et pukkverk. Konsernsjefen mangler nærhet til hva vi «menige» tenker og opplever. Det er helt urealistisk å hevde, slik konsernsjefen har gjort tidligere, at «vi kommer til å sørge for en drift der hensynet til naboer, omgivelser og miljø vil være helt avgjørende». Hva som i så fall skjer, er det motsatte: Mer uvøren tungtransportkjøring på en allerede sterkt belastet vei. Vi er plaget av masse lastebiler hele dagen nå, og langt verre vil det bli, om dere får gjennomslag. Du hevder også at lokalbefolkningen ikke klager. I så fall er det fordi de har skjønt at de ikke kommer noen vei med ditt firma. Jeg nevnte ett eksempel på det, nemlig familien som fikk sprekker på badet, uten at dere ville betale for utbedring, da de klaget. Mange andre har klaget til meg og fortalt om tidvis klirrede glass o.l. Det er når nåværende steinknuser er i aktivitet. Du bør være såpass ærlig, skal vi ta deg seriøst, at du bør innrømme at det blir betydelig mer ulemper for oss som har hus i området, om de svære mengdene med stein kommer hit fra hele østlandsområdet for å bli knust.

En annen ting: Ja, selvfølgelig . Du skriver kjekt at det finnes mange usikrede stup og bratte skråneringer i naturen. Men jeg snakker om et usikret stup som sandtaket har laget i forbindelse med utgravingen av sand. Dette stupet er brattere enn de lovlige 30 grader, uten at det ser ut til å bekymre deg. Jeg skriver at dere bør sette opp et gjerde på noen få meter for å sikre stedet, mens du bare henviser til et fareskilt som er fjernet (ligger opp ned) etter sabotasje. Det riktige er at skiltet ikke er festet skikkelig i jorden, og trolig har veltet i sterk vind. Turveiskitet har stått der siden «gamle dager» har jeg fått opplyst og er ikke noe påfunn fra utenforstående. En ting nesten til slutt: Tror ikke du bør bekymre deg over at betongfabrikken eventuelt mister sandtaket som sandleverandør. Jeg har nemlig fått opplyst at det finnes andre leverandører som kan levere dit. Og endelig: Du har neppe sjekket med noen eiendomsmegler om huspriser dersom det blir et pukkverk på Verket. Jeg har, og man kan få magesår av mindre.

DS