I det siste har det dessverre vært fokus på nakne flaggstenger på skoler og i barnehager, og Utdanningsforbundet Asker har kommentert dette og kommet med innspill både til arbeidsgiver og lokalpresse. For oss, som organisasjon, handler dette primært ikke om å heise flagg, men mengden av arbeidsoppgaver til våre ledere i barnehager og skoler.

Våre ledere tillegges stadig flere arbeidsoppgaver. De bruker i dag mer og mer tid på administrative oppgaver knyttet til drift, rapportering og økonomi, samtidig som det blir mindre tid til pedagogisk ledelse og utvikling. Utdanningsforbundet er bekymret for det store totale arbeidspresset mange daglig står i. Det er utilfredsstillende å ha mindre og mindre tid til å kunne utføre kjerneoppgavene, og da kjennes ansvaret for flagging på årets 16 offentlige flaggdager ekstra belastende for mange.

Utdanningsforbundet erfarer daglig at det tar tid å bygge ny kommune og ny kultur. Kultur for samarbeid, rutiner, kommunikasjon og medvirkning. Det er derfor med forventning og glede vi erfarer at direktør for samfunnstjenester i Asker kommune, Ragnar Sand Fuglum, i RHA 20.05 opplyser at det arbeides med nye rutiner knyttet til drift og vedlikehold av bygningene. I forbindelse med utarbeidelsen av disse nye rutinene, ser Utdanningsforbundet fram til å kunne medvirke og forhåpentligvis påvirke, hvilke arbeidsoppgaver som skal tillegges våre ledere. Utdanningsforbundet er opptatt av at våre ledere i årene framover både skal kunne være i stand til å utføre samfunnsoppdraget, ha tilstrekkelig tid til å utvikle askerskolen og være aktive kulturformidlere til framtidige elever. Alt dette med flaggene heist!