Dette er sakene politikerne overlater til administrasjonen i Asker

Utvalg for plan og byggesak har vurdert hva slags saker de vil ha til behandling, og hva de vil overlate til administrasjonen. Her ser kriteriene for fordelingen.