OBV: - Håper ESA stanser planene om nytt tunnelløp

- Samferdselsministeren bør se på alternativet bro med friske øyne. Særlig etter at departementet skrinla broforbindelse Moss–Horten, sier styreleder i Organisasjonen Bedre Veier (OBV), Olav Ellevset.