Statens vegvesen anbefaler fortsatt at det bygges bro fremfor nytt tunnelløp

Stortinget har vedtatt å bygge et nytt løp til Oslofjordtunnelen, men i siste Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033 Statens vegvesen anbefaler de fortsatt at det heller bygges bro.