Christian Clausen/øB

Sju år siden den første storbrannen

Brannvesenet til Røyken og Hurum var dypt involvert i begge vogntogbrannene i Oslofjordtunnelen i fjor. Den siste var den farligste, og kunne ha endt katastrofalt for brannmannskapene.
Publisert