Politikere i Frogn og Nesodden delt i om de ønsker bro eller tunnel

Det er ulikt syn på i hvor stor grad Statens vegvesen tar tunnelsikkerheten på alvor, viser reaksjonene i Frogn, Hurum og Nesodden etter rapporten som forelå før jul om siste vogntogbrann i Oslofjordtunnelen.

Artikkeltags