OBV om ESA-avgjørelsen: - Vi tror fornuften seirer og at Stortinget vedtar broalternativet

ESA avslo sist uke klagen fra Organisasjonen for Bedre Veier (OBV) som nå åpner opp for at Statens vegvesen kan gjenoppta prosjekteringen av nytt tunnelløp til Oslofjordtunnelen. Men OBV gir likevel ikke opp kampen om å bygge en bro i stedet.