Grostøl (H): - Bro er utopi uansett hvor mange som løfter opp hånda for dette

Bjarte Grostøl (H) er ikke overrasket over at så mange innbyggere på halvøya ønsker bro fremfor et nytt tunnelløp. Men mener samtidig at det vil ta for lang tid å få den på plass, i tillegg til at det må statlig regulering til.