Grostøl (H): - Bro er utopi uansett hvor mange som løfter opp hånda for dette

Artikkelen er over 1 år gammel

Bjarte Grostøl (H) er ikke overrasket over at så mange innbyggere på halvøya ønsker bro fremfor et nytt tunnelløp. Men mener samtidig at det vil ta for lang tid å få den på plass, i tillegg til at det må statlig regulering til.