Syrstad (H): - Asker sender et viktig signal

Jan Syrstad i Røyken Høyre har er positiv til at Asker ønsker å sette av penger til utslippsfri ferge. Samtidig ser han motstanden som finnes i både Brakar og Ruter.