Venstre vil søke staten om penger til nytt busstilbud

Gunn-Torill Homme Mathisen (V) vil ha med seg fellesnemnda for nye Asker for å få til en utslippsfri bussforbindelse mellom Frogn og Hurum. Penger kan de søke staten om, men det haster.