Kommunen truer med å ekspropriere for å få på plass gangvei

Artikkelen er over 1 år gammel

Åtte grunneiere har måttet avstå grunn for å få på plass en ny gang- og sykkelvei på Klokkarstua. Men en av grunneierne har ikke kommet til enighet, og nå varsler rådmannen i Hurum at det kan gå mot ekspropriering