Fylkespolitikerne vil ha ny tunnel nå

Fylkespolitikerne i Buskerud vil ha tunnel snarest mulig og bro fra sydspissen av Hurum på sikt.

Fylkespolitikerne i Buskerud vil ha tunnel snarest mulig og bro fra sydspissen av Hurum på sikt.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesutvalget i Buskerud anbefaler at planarbeidet for bygging av nytt tunnelløp for riksveg 23 Oslofjordforbindelsen videreføres og realiseres raskest mulig.

DEL

Onsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti om høringsuttalelse for kryssing av Oslofjorden.

Det er i forbindelse med valg av nye vegløsninger for å krysse Oslofjorden at Buskerud fylkeskommune innen 1. mars skal gi uttalelse. Bakgrunnen er at det i november i fjor ble lagt fram en konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden. Utredningen er utarbeidet av Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen på oppdrag for Samferdselsdepartementet, og sier at bru vil gi best nytte på lang sikt og være den beste løsningen samfunnsøkonomisk, men at tunnel også vil være en god løsning for å ivareta trafikksikkerhet, kapasitet og forutsigbarhet.

Begge deler

I samferdsesutvalget i fylket var det tidligere u uken flertall for bro. I fylkesutvalget onsdag ble følgende vedtatt:

1. Fylkesutvalget anbefaler at det pågående planarbeid for bygging av nytt løp for rv. 23 i Oslofjordtunnelen videreføres og realiseres raskest mulig. Det forutsettes effektiv planlegging og bygging. Hele strekningen fra E6 i øst til E18 i vest sees i sammenheng. Hele strekningen må ferdigstilles for å oppnå et forutsigbart, effektivt transportsystem som knytter bolig- og arbeidsmarkedet på hver side av Oslofjorden tettere sammen.

Bro fra Hurums sydspiss

2. Fylkesutvalget ønsker et alternativt konsept hvor videre plan- og analysearbeid for ny kryssing av Oslofjorden konsentreres om alternativet med veg og jernbane over Hurums sydspiss, og videre mot Sande/tilkobling til Vestfoldbanen og E18 i syd. Dette i tillegg til bygging av ny tunnel for rv. 23.

Arbeiderpartiets representanter i fylkesutvalget valgte å forlate fylkesutvalgets møte for å delta i markeringen av den politiske streiken som LO, UNIO og YS arrangerte onsdag ettermiddag.

Ap tilfreds

Til RHA sier Roger Ryberg i Arbeiderpartiet:

- Buskerud Arbeiderparti er svært tilfreds med at H, Krf og Frp i nå slutter seg til vårt forslag om at planarbeidet for bygging av nytt løp for rv 23 Oslofjordforbindelsen videreføres og realiseres raskest mulig, sier han, og legger til:

- Vi var veldig spent på hvordan denne saken ville ende i fylkesutvalgets behandling. I hovedutvalget for samferdselssaker ble Arbeiderpartiet stående alene om å ønske videreføriung av tunnelplanene. Det er derfor svært gledelig at Høyre, Krf og FrP nå har endret standpunkt og sluttet seg til Arbeiderpartiets forslag, sier Ryberg.

Artikkeltags