Vi i demokrati i praksis gruppa på Tofte Ungdomsskole, 9. trinn, og mange andre av våre medelever synes at busstilbudet her på Hurum er dårlig og skuffende. Vi opplever at bussene ofte er for sene og samkjører absolutt ikke. Bussene har lang ventetid mellom hverandre å slutter å kjøre allerede klokken 19.19 mot Klokkarstua. Mister du bussen må du regne med å vente minst 1 time før du kan ta neste. Hvis bussene av ulike grunner er forsinket, så mister passasjerene korresponderende buss. En venn av oss måtte vente en ekstra time i Sætre fordi bussjåføren og en passasjer kranglet og diskuterte, og bussen dermed kom for sent til bussterminalen.

Etter at vi ble en del av Asker Kommune har ungdommen fått flere sosiale tilbud som ungdomsklubb og fritidsaktiviteter i Asker sentrum. Fra Tofte til Asker går det ingen direkte busser. Man må bytte buss minst to ganger, og bruker minst halvannen time på å komme seg dit. Det går heller ikke busser slik at vi kommer oss hjem på kvelden. Derfor oppleves det ikke som et reelt tilbud for ungdom fra søndre Hurum.

Det er også vanskelig å komme seg til bl.a Drammen eller Oslo. Til Drammen er det i tillegg en komplisert billettløsning som kan være forvirrende. Vi har selv måttet hjelpe eldre med å skaffe seg billett via de ulike appene. Til Oslo må bussen gjennom fire ulike soner, og det koster deretter.

Etter at Ruter tok over har mye blitt bedre, men vi skal et stykke til før ungdommen blir fornøyd. Vi ønsker et busstilbud som gjør at vi faktisk kan bruke det, flere direkte busser, mer samkjøring og flere avganger på kvelden.