Gå til sidens hovedinnhold

Rull ut den røde løperen for hverdagssyklisten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Økt biltrafikk gir utrygge skoleveier, støy og forurensning. Derfor må politikerne gjøre det enkelt og trygt å bruke kollektivtransport, sykkel eller egne bein. For både klima, natur og folks beste. For å få det til må vi spørre oss hvordan hverdagen for en som faktisk sykler hele året i Asker og Bærum ser ut.

“Veldig variert,” er vel det mest presise svaret vi kan gi. Sånn bør det ikke være. Vi i MDG mener at det er på tide at den historiske sykkelsatsingen Oslo har gjennomført siden 2015 utvides til Bærum og Asker. Hele regionen til en foregangsregion for trygge og effektive reiser med sykkel og elsykkel. Men hva betyr det i praksis?

Vi vil at sykling skal bli:

1. Lettvint

Forestill deg at det er lettvint å ta sykkelen fordi du kan sykle på en sammenhengende sykkelvei med tydelig merking. Forestill deg at det brøytes skikkelig for syklistene om vinteren og at sykkelparkeringen ikke er gjemt bak en snømur. Forestill deg at du slipper å lete etter ledig sykkelparkering.

2. Trygt

Et sterkt MDG vil gjøre det tryggere for oss som sykler. Vi vil ta tak i de ulykkesutsatte stedene som f.eks ved Fekjan i Asker, ved Rådhuset i Sandvika og over lokket på Lysaker. Dårlig sikring ved inn- og utkjørsler kan være livsfarlig for syklistene. Vi vet at mange farlige strekninger står på venteliste for å oppgraderes. Samtidig sitter foreldre og partnere med hjertet i halsen og vet at deres kjære passerer utsatte steder hver eneste dag. Hvis bare en brøkdel av alle milliardene som brukes til større veier flyttes til trygge sykkelveier kan vi gjøre masse. Særlig rundt barnehager og skoler må trafikksikkerhet for barn og unge prioriteres!

3. Effektivt

Det er flere steder hvor det er mye møtende sykkeltrafikk og kapasiteten må bedres.

Behovene er ulike i tettbebodde strøk versus i utkantene, langs landeveiene i Asker syd eller på Sollihøgda. Der kan det være en bredere veiskulder eller at man tar i bruk og utbedrer stier og smett som vil gjøre en stor forskjell. La oss gjøre det!

MDG vil at syklistene får en minst like effektiv og trygg reisevei som bilene. Hvorfor skal folk som sykler kjøre zik-zak, bremse opp hele tiden eller slite med høye fortauskanter? De gjør tross alt en innsats for miljø og folkehelse politikerne bør belønne.

Det er kun fantasien og handlekraften som begrenser hva vi kan gjøre for syklistene i Asker og Bærum. Kanskje vi bør utrede bygging av en flytende sykkelvei på Gjellumvannet slik at folk kan sykle rett vei fra Heggedal til Asker langs Spikkestadbanen?

Våre lokalpolitikere har stått på for syklistene hele veien, men det er på Stortinget vi virkelig kan utgjøre en stor forskjell for deg som sykler. Vi vil øke den statlige støtten til sykkelveier og trafikksikkerhet dramatisk slik at både voksne og barn kan sykle trygt. Det fortjener dere, syklister.

Kommentarer til denne saken