Alle badeplassene har godkjent vann - bortsett fra denne

Odden badeplass i Slemmestad stengt på grunn av høyt innhold av tarmbakterier i vannet.