Boligprosjektet i Kirkealleen i Slemmestad nærmer seg slutten

Røyken kommune har godkjent rammetillatelse for siste og resterende arbeide med Kirkealleen 116-138 Bygg A.  Det er Rondane Eiendom AS, som står bak dette utbyggingsprosjektet i Slemmestad.