Klager på villmannskjøring: – Viva lover tiltak

Familien Grinden Helle klager over høy fart i Heggveien i Røyken. De har gjentatte ganger klaget til kommunen. Nå får de svar fra Viva hvilke tiltak som vil bli iverksatt.