Ruter har snudd i skoleskyssaken

Etter massive klager fra foreldre, politikere og Røyken kommune, har Ruter AS snudd seg rundt og gjort om sitt vedtak om skoleskyss for elever bosatt på Hallenskog.