Røyken kommune: - Hjemmesykepleien skal ikke være vikar for assistentene

Funksjonshemmede Michael Nuth vil få hjelp av hjemmesykepleien i Røyken kommune dersom han faller ut av sengen om natta. Men på dagtid kan ikke hjemmesykepleien vikariere for assistenten.