Kjøpte tomt for 54 millioner – her skal de bygge 66 boliger

De har lenge siklet på tomta i Slemmestad, og like før påske fikk Block Watne tilslag. Her skal de bygge 66 boliger.