Ansatt i Skuespiller- og dansealliansen. - Jesper Malm (48), fra Røyken er en av 20 som har fått jobb

Ansettelsen ble offentliggjort denne uken og det er totalt ti skuespillere og ti dansere som nå har fått fast ansettelse i Skuespiller- og dansealliansen og dermed sikret lønn også i perioder uten oppdrag.