Storstilt og mangfoldig innvielse av Spikkestad kirke- og kultursenter