Røyken og Hurum blant de dyreste i Buskerud

Røyken og Hurum kommer på 4. og 5.plass i fylkesoversikten over de dyreste kommunene å bo  i 2018.