Røyken Sanitetsforening samlet 160 kvinner til Oktoberfest i Teglen kirke- og kulturhus i Spikkestad. Med fokus på både fortid, framtid og dagens utfordringer hygget de seg med vin, ”mævlemat” og god musikk. Video: Per D. Zaring