Åtte nye næringstomter klargjøres for salg: – entreprenøren er i gang

Røyken Næringspark utvider etter planen felt E som er det fjerde feltet i næringsparken. Felt A, B og C er allerede ferdig utbygget og solgt.