Røyken Eiendomsutvikling: – Asker kommune nedprioriterer boligbygging i Røyken og Hurum

– Vi får inntrykk av at kommunen prioriterer å bygge boliger i Asker nord framfor i tidligere Røyken og Hurum, sier Røyken Eiendomsutvikling AS (REU) i sitt innspill til kommuneplanen.