Rortunet: – Vi regner med at råbygget for blokk A er klart til påske

Arbeidet med det nye Rortunet er ikke berørt av sykdom eller karantene så langt. Etter planen skal råbygget for blokk A være ferdig før påske.