Gå til sidens hovedinnhold

Rødt prioriterer definitivt, men tilsynelatende annerledes enn hva høyrestyre gjør

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oppvekstutvalgets høyrestyre i Asker svarer meg i nettavisa RHA den 11. september på mitt innlegg den 3. september.

Rødt prioriterer definitivt, men tilsynelatende annerledes enn hva høyrestyre gjør. Hele den politiske behandlingen av denne saken viser at de har størst fokus på utgiftene til familier med god økonomi, og som har voksne med en inntekt som gjør det mulig å jobbe deltid.

Folk flest har fem ukers ferie gjennom lovverket, og de fleste av disse har verken lønn eller boutgifter til å ta ferie ut over det. Asker ligger på topp tre nasjonalt, både når det gjelder boligpriser og SFO-priser. Jo lavere husholdningsinntekt, jo mer avhengig er du av å jobbe, og å ha en forutsigbar hverdag spesielt for ungene. Den frivilligheten for SFO som høyrestyre gjentatte ganger nevner, er definitivt mer frivillig for enkelte, enn for andre. I saken stemte høyrestyre mot Rødts forslag om at de husholdningene som har mindre inntekt enn 532 000, skal beholde moderasjonen. Samtidig fremmet de et forslag som sørger for at de som har lønn og et arbeidsforhold som tilsier at de kan velge å jobbe deltid, skal få redusert SFO-betaling, et forslag som i tillegg sørger for store administrativ ekstraoppgave og utgifter for kommunen. De skriver at de to avveiningene de har lagt vekt på, er familienes ulike behov og livssituasjon, og administrasjonsordningen. Det første har de vurdert og landet på de økonomiske sterke familienes behov, men hvilken løsning tenker høyreflertallet er fin, hvis 1/3 av foreldrene ved hver barnehage svarer i høringen at de ønsker hver sin løsning? Man må jo gå ut fra at høyreflertallet er innstilt på å tilby foreldrene de ulike forslagene som de vil vedtar sendt ut på høring. Jeg oppfordrer utvalgsleder til å spørre administrasjonen om hvilke ressurser deres forslag kan komme til å legge beslag på. Regner man ut det i kroner, er jeg sikker på at man kan redusert noe på foreldrebetalinga for alle SFO-brukere for den samme summen. Ser man bort fra det økte byråkratiet, så er jo dette forslaget også en kjepp i hjulet for de ansattes forutsigbarhet og den påståtte heltidskulturen også disse har uttalt ønske om.

Les også: SFO må bli et fritidstilbud for ungene i skolekretsen, uavhengig av familiens inntekt

Høyrestyre skriver at de ikke kjemper for at noen skal få økt betaling, men likevel støttet de ikke vårt forslag om fortsatt 50prosent moderasjon for den lavlønnsgruppa som så langt har hatt det. Det er for øvrig ingen uenighet i utvalget om at SFO skal være gratis for de med husholdningsinntekt under 319 000.

Når det gjelder intensjonen bak setning «uten skolens og familiens krav til disiplin» så var den for å peke på verdien av at ungene i skolekretsen kan ha fri lek og aktivitet sammen, der de er mindre regulert av skole og foreldrenes forventninger, og med voksenfolk som har kompetanse til å korrigerer avvikende og uønska atferd der det er nødvendig.

Les også: Rødts manglende vilje til å prioritere

Å jobbe for lavere SFO-pris har R alltid gjort og det skal vi fortsette med, men vi blir ikke bli med på at en pristilpasning for de få, som går på bekostning av de med lav husholdningsinntekt.

Kommentarer til denne saken