Rødt mener staten må ta regninga for kommunens koronatap

Bård K. Dahl i Rødt frykter konsekvensene av pandemien vil bli dårligere tjenester til innbyggerne, og mener kommunen må stille krav til regjeringa om at staten dekker kommunens pandemirelaterte tap.