(Bygdeposten)

Frivillige i Røde Kors Hjelpekorps har deltatt i 30 henteoppdrag og ett søksoppdrag i palmehelgen. Det har vært mest henteoppdrag i skiløyper, i terrenget og fra hytter.

– Dette antallet er slik en vanlig inngang til påsken pleier å være, og vi har heldigvis ikke hatt større søks- eller redningsaksjoner til nå, sier Nils Vidar Hopland i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.

Han håper heller ikke det blir mer krevende oppdrag i dagene framover når det er meldt dårlig vær og stor skredfare i flere fjellområder.

Skredvarslene på varsom.no viser at det i en rekke fjellområder vil være betydelig fare for snøskred mandag og tirsdag. Kombinert med faren for skiftende vær og mye vind er det grunn til å tenke seg nøye om før man legger ut på krevende skiturer, heter det i en pressemelding fra Røde Kors.

– Toppturer bør ikke gjennomføres under slike vær- og skredforhold. Da er det bedre å spare slike turer til senere i påsken og heller velge nærturer de neste par dagene, er Hoplands råd.