Gå til sidens hovedinnhold

RHA har delt ut tusenvis av kroner – Starter nytt SFO-korps

Slemmestad skolekorps er en av mange søkerorganisasjoner som har fått midler i RHAs utdeling til gode formål hos lag og foreninger denne våren.

Slemmestad Skolekorps har de siste årene opplevd et fallende medlemsantall, og er for øyeblikket ikke spilledyktige alene og samarbeider med andre korps i samme kommune.

– Det er et stort behov for å gjennomføre rekrutteringstiltak for å sikre spilledyktig korps og at Slemmestad har et skolekorps også i framtiden. Prosjektet har som mål å sikre rekruttering til korpset gjennom å opprette SFO-korps. Dette har vært gjennomført i andre kommuner med stor suksess, skriver Tore Paulsrud i korpset i søknaden til RHA.

Slemmestad Skolekorps får 30 000 kroner, og vil kjøpe inn instrumenter til SFO-korps. Korpsets instruktører og dirigenter vil benyttes for undervisning. Tiltaket gjennomføres i samarbeid skolen hvor undervisning/samspill skjer i SFO-tiden.

Les også: 360 elever tråkket seg gjennom sykkeldagen – det skal bidra til bedre trafikksikkerhet

– Barn og unge til gode

I alt har RHA delt ut 250 000 kroner, fordelt på ti lag, foreninger og organisasjoner. Vinnerne er valgt ut av en jury oppnevnt av avisen.

– Det er utrolig hyggelig å dele ut så mye penger til så mange gode formål. Dette er penger som vil komme svært mange barn og unge til gode i vår kommune, sier ansvarlig redaktør Svein Ove Isaksen i RHA.

RHA har behandlet søknader på til sammen 1 925 000 kroner. Juryen har bestått av hele RHA-redaksjonen.

Det er et regelverk for tildeling av slike midler, og noen søknader falt utenom på grunn av dette, selv om alle søknadene var velbegrunnet og hadde svært gode formål.

Pengene blir gitt som del av den nye støtteordningen som RHA og avisens eiere lanserte tidligere i år, og kommer fra overskuddet RHA og andre Amedia-aviser genererte i 2018.

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne, har kunnet søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak (se faktaboks om ordningen).

Les også

Korpsene forbereder seg til 17. mai: – Det blir en markering for historiebøkene

25 millioner

Støtteordningen vil lanseres på årlig basis, og kan gis til pågående aktiviteter og prosjekter eller til helt nye tiltak.

I år skulle til sammen 73 lokalaviser i Amedia dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Disse fikk midler fra RHA i år:

Søkerorganisasjon Formål

Slemmestad skolekorps

Rekruttering og utstyr
Sætre og Folkestad skolekorps Opplæring og instrumenter
Berger Vel Fotballmål og lekeapparater
Bødalen Idrettsforening Diverse sportsutstyr
Røyken skoles musikkorps Uniformer
Holmsbu Idrettsforening Trampett
Idrettslaget ROS Beachhåndballbaner
Røyken Teatergruppe Sceneutstyr
Idrettslaget ROS Overtrekksdrakter og klubbutstyr
ROS-hytta AL Oppgradering av hytta

Kommentarer til denne saken