Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Røyken og Hurums Avis ut 250 000 kroner til foreninger og organisasjoner.

– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i Asker å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier ansvarlig redaktør Svein Ove Isaksen i RHA.

Også i år inviterer RHA lag og foreninger til å søke om midler, og søknader fra RHAs primærområde - det vil si gamle Røyken og Hurum kommuner - vil bli prioritert.

De forrige gangene RHA har delt ut midler, har det vært stor interesse. Isaksen regner med at det samme vil skje denne gangen og at det vil komme inn mange søknader

Deler ut 25 millioner

– Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier Isaksen.

Pengestøtten fra RHA inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Gi bidrag

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars.

Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad

Disse fikk penger av RHA i fjor: