Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler RHA ut 200 000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Som en viktig samfunnsinstitusjon vil vi gjerne bidra til å skape gode lokalsamfunn. Vi ønsker vi speile og utvikle lokal kultur og identitet og være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Svein Ove Isaksen i RHA.

– Derfor gjentar vi fjorårets tiltak der mange søkte om midler fra denne støtteordningen. Blant dem som fikk midler var (gi noen eksempler på mottakere - se liste til slutt i denne teksten). Med den situasjonen vi har hatt det siste året, oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier Isaksen.

- Takknemlige

– Journalistikken og samfunnsoppdraget er vår forretningsidé. Det betyr at vi gjennom løpende nyhetsrapportering og dybdejournalistikk gir folk kunnskap og innsikt, gir dem mulighet til å følge det som skjer i og rundt seg, til å delta i debatten, og engasjere seg i sitt nærmiljø. Stadig flere oppdager verdien av journalistikken. Gjennom å tegne seg som abonnenter er de med på å bygge våre aviser sterkere og gjøre vår evne til å utføre samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Det er vi takknemlige for, sier Isaksen.

Pengestøtten fra RHA inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Søk innen 4. mai

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen:

«Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Juryen presenteres noe senere. Offentliggjøringen av tildelingene skjer 1. juni.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen.