RHA har opplevd opplagsøkning og økning i lesertallene så å si jevnlig de siste 15 årene. Og det siste året har ikke vært noe unntak i så måte.

De offisielle lesertallene for norske avishus blir offentliggjort hvert halvår. Ofte sammenlikner man med tallene for året før. I september i fjor hadde RHA 11 900 lesere på nett og papir. I dag er tallet 13 400.

– En økning på 1 500 lesere er en utvikling vi er stolte av. Vi har økt jevnt og trutt, og det er ingen tvil om at kurvene peker riktig vei for oss, sier en smilende redaktør Svein Ove Isaksen i RHA. Han mener årsaken til suksessen er at avisen har dedikerte og flinke medarbeidere som drar lasset sammen.

Antall lesere har altså økt med 1 500 på ett år. Den største økningen kom imidlertid i første halvdel av året. Det siste halvåret har økningen vært på 400 lesere.

– Tøffere tider

– Dette er ikke abonnementstall, men antall lesere på alle våre plattformer og papiravisen. Likevel tror vi at vi kommer til å merke at det blir en tøff vinter for mange, og noe vil måtte prioritere i den økonomiske hverdagen. Vi har heldigvis en relativt lav årskontingent på RHA, slik at vi håper folk vil fortsette å abonnere og se verdien av det lokale innholdet vi leverer, sier redaktør Isaksen.

Tallene fra MBL viser at 81 prosent leser minst én avis digitalt eller på papir daglig her i landet.

– At åtte av ti hver dag bruker innhold fra norske redaksjonelle medier, viser at mediene er en viktig del av folks hverdag og at nordmenn fortsatt er aktive nyhetsbrukere, sier Randi S. Øgrey, som er administrerende direktør i MBL.

Det store flertallet bruker i dag nettaviser for å holde seg oppdatert og 73 prosent av befolkningen leser daglig innhold fra norske nettaviser.

Utflating

Leserne tar med seg den digitale bruken overalt hvor de går, og nærmere 70 prosent av konsumet skjer nå via mobilen. Bruk av medieinnhold på mobil har en vekst på to prosent det siste året, mens lesingen via PC og nettbrett går tilbake. Total digital dekning går dermed forsiktig fram med 0,5 prosent fra andre kvartal 2021 til andre kvartal i år, og vi opplever med det en utflating i den digitale veksten for norske nyhetsmedier.

– Den digitale bruken ser ut til å stabilisere seg mer på nivå med det vi så før pandemien. Pandemien er over, folk er tilbake på kontoret og følger ikke nyhetsbildet like tett fra time til time, slik det har vært i store perioder de siste årene, sier Øgrey.

Tilbakegangen for papiravisene fortsetter og samlet går papiravisene tilbake med 8,6 prosent i perioden. Likevel leser 31 prosent av befolkningen fortsatt minst én papiravis en gjennomsnittlig dag.

For RHA er nedgangen for papirutgaven noe mindre enn gjennomsnittet. Nesten 60 prosent av RHAs abonnenter er nå kun digitale.